Digitaal dagboek

Lees hier onze spannende verhalen

De Achttiendaagse Veldtocht – 4de Regiment Grenadiers

by Jacqueline Boelens on 17/07/2018

Tijdens de mobilisatie

Staf/4Gr, I/4Gr
In normale omstandigheden stonden de verschillende regimenten van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Omdat dit moeilijk lag voor de reeds gemobiliseerde regimenten, die zich zoals het 1Gr al op hun gevechtsstellingen bevonden, werd de laatst opgeroepen lichting dienstplichtigen samengebracht in Versterkings- en Opleidingscentra (VOC’s). De eerste miliciens van de klas 40 werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegden in maart het Bataljon Instructie van hun respectievelijk Versterkings- en Opleidingsregiment.

Het 4de Regiment Grenadiers (4Gr) wordt in februari 1940 opgericht te Dendermonde als één van de drie Versterkings- en opleidingsregimenten van het 6VOC. Het 4Gr staat in voor de opvang en opleiding van niet-getrainde rekruten en van mobilisatie vrijgestelde reservisten van 1Gr en zijn ontdubbelingsregimenten 2Gr en 3Gr.

Het regiment beschikt op 09 mei over een Staf, één bataljon instructie met de rekruten van de klas 40 en een Compagnie Diensten. Het kaderpersoneel is een samenraapsel van oudere beroeps- en dienstplichtige officieren en onderofficieren van de actieve regimenten. De Staf en het Iste Bataljon Instructie (I/4Gr) zijn gelegerd in de kazerne van Dendermonde aan de Kazernestraat 1, een kwartier dat gedeeld werd met het 1ste Legerdepot.

Het 4Gr en het 1LD waren gestationeerd in de kazerne van Dendermonde.

II/4Gr
Het IIde Bataljon Versterking (II/4Gr) dat moest instaan voor de opvang van oudere reservisten en vrijgestelden bestond enkel uit kader en zal pas aangevuld worden met manschappen na de afkondiging van algemene mobilisatie. In afwachting van de algemene mobilisatie wordt het IIde Bataljon Versterking op non-actief geplaatst. Het kaderpersoneel van II/4Gr bevond zich in de Prins Albertkazerne gelegen aan de Karmelietenstraat te Brussel. Dit personeel diende ook als achterwacht om de Grenadierskazerne te beveiligen.

Staf/4Gr, I/4Gr
De staf en het Iste Bataljon Instructie van het 4Gr hebben reeds om middernacht het bevel ontvangen zich klaar te maken om bij het aanbreken van de dag een vooraf verkend alarm kantonnement in te nemen in Grembergen aan de rand van Dendermonde. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden en de regimenten van het 6VOC moeten zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. De staf en het I/4Gr verlaten in alle vroegte de kazerne van Dendermonde om na de Schelde te zijn overgestoken een nieuw kantonnement op te zoeken in Grembergen.

Grenadiers in de sneeuw in het voorjaar van 1940.

Om 06u00 wordt naar aanleiding van de Duitse inval de algemene mobilisatie afgekondigd. Het 6VOC geeft het bevel om, zoals voorzien in het mobilisatieplan, uit te wijken naar oorlogs kantonnenmenten die zich in diverse steden en kleinere dorpen van West-Vlaanderen bevinden. Het mobilisatieplan voorzag dat elke eenheid van de VOC’s bij een vijandelijke inval zou uitwijken naar een oorlogs kantonnement, ver verwijderd van de vijandelijkheden, om de opleiding in relatieve rust te kunnen voortzetten. Het voorziene oorlogs kantonnement voor het 4Gr is Brugge. Gedurende de rest van de dag maakt het regiment zich dan ook klaar voor de verplaatsing naar zijn oorlogskantonnement in West-Vlaanderen.

II/4Gr
Met de afkondiging van de algemene mobilisatie worden ook de oudere reservisten en vrijgestelden opgeroepen om het regiment te vervoegen. Het gaat hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens waren geroepen. Het IIde Bataljon Versterking wordt dan ook geactiveerd en de eerste vrijgestelde reservisten beginnen toe te komen in de Prins Albertkazerne te Brussel, onder hen Kapitein-commandant Mechelynck, een veteraan van de Eerste Wereldoorlog, die zal worden aangesteld als commandant van de 5de Compagnie (5Cie).

Zaterdag 11 mei 1940

Staf/4Gr, I/4Gr
De regimentsstaf en het Iste Bataljon verhuizen naar het oorlogs kantonnement van het 4Gr te Brugge. Luitenant-kolonel Vandevijver, bevelhebber van de Nederlandstalige afdeling van de Cadettenschool, neemt het commando over van Majoor Currinckx die op zijn beurt het commando krijgt over het II/4Gr

II/4Gr
Het IIde Bataljon Versterking blijft voorlopig nog in de Prins Albertkazerne gelegen te Brussel in afwachting van de aankomst van de vrijgestelde reservisten. Het bataljon zal aan het eind van de dag zo’n 600 militairen tellen.

Prins Albertkazerne (oftewel Grenadierskazerne) in de Karmelietenstraat te Brussel.

Zondag 12 mei 1940

II/4Gr
Het IIde Bataljon Versterking verlaat de hoofdstad per trein. Het treinstel vertrekt kort na de middag uit het station van Etterbeek en bereikt Brugge om 18u20. De 5Cie wordt ondergebracht in het Hôtel de Flandre dat op dat ogenblik leeg staat in afwachting van sloping.

Maandag 13 mei 1940

Staf/4Gr
Het Groot Hoofdkwartier (GHK) bevestigd nu officieel dat rekruten van de klas ’40 die nog moeten worden opgeleid naar Frankrijk zullen worden doorgestuurd om daar hun opleiding te vervolledigen. Door de snelle opmars van de Duitsers was het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. Alle eenheden van de VOC’s die niet ingezet werden voor de beveiliging van Brussel ontvangen de 13 mei om 14u00 het schriftelijk bevel van hun VOC om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde. Het overbrengen van de versterkingsbataljons naar Frankrijk was echter een minder goed idee want eens de bataljons naar Frankrijk geëvacueerd, konden ze niet meer instaan om de verliezen geleden door de regimenten tijdens de Achttiendaagse veldtocht terug aan te vullen.

De verplaatsing naar Frankrijk was totaal niet voorbereid. Er was geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er waren geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er was slechts proviand voor twee dagen en er bestond geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moesten de commandanten van de respectievelijke VOC’s zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het 7 Franse Leger van generaal Giraud naar Zeeland hadden gebracht. Het bevel om de Versterkings- en Opleidings regimenten naar Frankrijk te evacueren kwam echter geen dag te vroeg want de 13de mei om 16u00 steken de Duitsers de Maas over te Sedan en beginnen hun opmars naar de Atlantische kust met als opzet zoveel mogelijk geallieerde troepen te omsingelen. Het 6VOC gaat op zoek naar de nodige transportmiddelen voor de evacuatie van zijn regimenten uit Brugge en slaagt erin acht treinstellen voor het transport naar Frankrijk te bemachtigen. Elk van de drie regimenten zal in twee treinstellen vervoerd worden. 4Gr krijgt twee treinen ter beschikking voor zijn tocht naar het zuiden.

Dinsdag 14 mei 1940

Staf/4Gr
Het 4Gr wordt op de trein gezet in het station van Brugge. De treinstellen blijven echter staan in afwachting van een vrije reisweg naar Noord-Frankrijk.

Detachement Mechelynck
Kapitein-commandant Mechelynck ziet zijn compagnie vertrekken, maar moet op bevel van het HK/TRI bevolen door Luitenant-generaal Wibier met zijn kaderpersoneel te Brugge blijven om een 150-tal geïsoleerde militairen van diverse eenheden die in de stad komen aanwaaien zijn, over te brengen naar het Opvangcentrum voor Geïsoleerde Militairen te Sint-Denijs-Westrem.

Woensdag 15 mei 1940

4Gr
Het 4Gr vertrekt naar Frankrijk. Beide treinen verlaten Brugge en zetten koers naar Veurne. Nadat de treinen vertrokken zijn verlaat LtKol Vandevijver en zijn staf Brugge om 08u00 met de colonne wielvoertuigen van het 4Gr. Met de wielvoertuigen worden ook familieleden van bepaalde officieren naar Frankrijk geëvacueerd.

Detachement Mechelynck
Om 09u20 gaan Cdt Mechelynck, Adjt De Roocker en nog drie andere onderofficieren van de 5de Compagnie aan boord van een trein naar Gent, samen met de ongeveer 140 militairen van het veldleger die naar Brugge gevlucht waren. Vanuit het station van Gent wordt te voet naar Sint-Denijs-Westrem gemarcheerd. De majoor die het verzamelcentrum voor geïsoleerde militairen leidt, neemt de manschappen in ontvangst en stuurt Mechelynck en zijn kader terug naar Gent. Het gezelschap kan per vrachtwagen terugkeren. Te Gent nemen ze de trein naar Moeskroen in de hoop de rest van het 4Gr te kunnen vervoegen. Deze trein komt echter tot stilstand aan een gesloten sein voor het station van Harelbeke.

Donderdag 16 mei 1940

4Gr in Frankrijk
Het 4Gr reist per trein via Duinkerken, Calais, Boulogne, Amiens, Dieppe, Lisieux, Périgueux, Bordeaux, Toulouse, Carcassonne, Narbonne en Perpignan.

Detachement Mechelynck
Mechelynck en zijn kader brengen de nacht door aan boord van een trein, net buiten het station van Harelbeke. Ze hebben precies 14 uur gedaan over de eerste 30 km van hun terugtocht naar Frankrijk. Om 05u00 heeft Cdt Mechelynck er genoeg van en beslist om samen met Adjt De Roover en Sgt Smal de rest van het gezelschap te verlaten om te liften via Kortrijk over Moeskroen tot aan de Franse grens. Sgt Smal verlaat hier de groep. Aan de Franse grens kunnen ze een plaatsje bemachtigen op een trein van de SNCF die hen tot Rijsel brengt. Vanaf Rijsel wordt om 19u00 doorgereisd naar Amiens waar de twee overgebleven militairen om 23u30 toekomen en in het Hospice Saint-Charles overnachten.

Vrijdag 17 mei 1940

Detachement Mechelynck in Frankrijk
Het tweetal bereikt Rouen rond 15u00 en wordt doorgestuurd naar de Tallandier kazerne waar ze contact opnemen met Majoor Mercenier, tweede commandant van de nu gesloten Koninklijke Militaire School. Majoor Mercenier leidt in de kazerne het opvangcentrum voor de jongeren van de Rekruteringsreserve en naar Frankrijk getrokken geïsoleerde militairen. Hij stuurt de militairen naar Saumur en Anger. Mechelynck en De Roover zullen echter de nacht van 17 op 18 mei nog in Rouen doorbrengen.

Zaterdag 18 mei 1940

4Gr in Frankrijk
Na een probleemloze treinreis door Frankrijk komt het 6VOC aan te Rivesaltes. De eenheden krijgen het kamp van Barcarès toegewezen. Dit kamp van houten barakken en tenten werd in februari 1939 gebouwd door de Franse overheid voor het opvangen van gevluchte republikeinse troepen van de Spaanse burgeroorlog. De installaties bevinden zich aan de kust ten noordwesten van Perpignan.

Detachement Mechelynck in Frankrijk
Cdt Mechelynck versiert transport per auto en bereikt via Tours en Poitiers de stad Angoulême waar overnacht wordt. In Angoulême heeft hij een ontmoeting met Luitenant-generaal Ridder Charles (“Carlos”) de Selliers de Moranville.

Zondag 19 mei 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
De levensomstandigheden in het kamp van Barcarès zijn ronduit rampzalig. Het kamp zit vol vlooien en muggen en de Belgen zitten met de handen in het haar wanneer grote groepen militairen zich ziek melden. Het 6VOC tracht nieuwe kantonnementen te bekomen via de Belgische en Franse militaire overheden.

I/4Gr in Frankrijk
Het I/4Gr komt aan als eerste aan in het station van Rivesaltes en vertrekt per vrachtwagen naar Barcarès.

Detachement Mechelynck
Via Bordeaux komen Cdt Mechelynck en Adjt De Roover aan te Toulouse waar opnieuw overnacht wordt.

Maandag 20 mei 1940

I/4Gr in Frankrijk
Het ganse I/4Gr is inmiddels vrij van dienst door het grote aantal ziektegevallen. Het regiment slaagt er niet in om de normale activiteiten aan te vatten.

Detachement Mechelynck in Frankrijk
Om 08u00 verlaten ze Toulouse en bereiken via Carcassonne de stad Narbonne tegen de middag. Hier neemt Mechelynck contact op met de staf van het 6de Versterkings- en Opleidingscentrum die hem vraagt om ter plekke te wachten tot voor het 4Gr een nieuw kantonnement gevonden wordt. II/4Gr heeft het zuiden van Frankrijk nog niet bereikt.

Dinsdag 21 mei 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Generaal-majoor Coquenet, bevelhebber van het 6VOC, bezoekt het kamp van Barcarès en stelt met eigen ogen vast hoe erg de Belgen er aan toe zijn. Coquenet vertrekt terug naar Narbonne zonder een oplossing aan te reiken en vraagt aan Kolonel Borgerhoff regimentscommandant van het 59Li om tijdelijk het commando over de regimenten van het 6VOC op zich te nemen tot er een oplossing voor het probleem gevonden is. De Belgische militairen zijn bijzonder misnoegd. Wanneer bij het 4de Regiment Karabiniers een militair aan ziekte overlijdt, wordt de schuld onmiddellijk op het vlooienprobleem gestoken. Op verschillende plaatsen in het kamp steken Belgische soldaten barakken in brand. De Franse kampwacht moet tussenbeide komen en er wordt een schildwacht bij de deur van elke barak geplaatst.

II/4Gr in Frankrijk
Ook het IIde Bataljon Versterking van het 4Gr komt aan in Rivesaltes.

Woensdag 22 mei 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Kolonel Borgerhoff, die nu de leiding heeft over de regimenten van het 6VOC, voert de druk op de Franse militaire overheid op en dreigt er mee om met zijn mannen desnoods manu militari uit te breken als er geen nieuwe kantonnementen gevonden worden. De situatie dreigt uit de hand te lopen wanneer de Fransen de militairen van het Vreemdelingenlegioen willen inzetten om de orde in het kamp te herstellen. De Belgen en Fransen beslissen daarop om het 6VOC naar de Roussillon te verplaatsen. Het vertrek van het 6VOC zal over drie dagen verdeeld worden door een gebrek aan treinstellen bij de SNCF. Het 4C vertrekt als eerste, nog dezelfde dag, 4Gr zal dra volgen.

I/4Gr in Frankrijk
De 2de Compagnie kan genoeg manschappen verzamelen die geschikt zijn voor de dienst om die dag enkele oefeningen uit te voeren. Het plan om de opleiding te hervatten wordt echter al snel weer afgeblazen.

Donderdag 23 mei 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
De mannen van 4Gr zien ook het 59Li het kamp verlaten.

Vrijdag 24 mei 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Het kamp van Barcarès wordt verlaten en het regiment gaat per trein naar Moux om van daar te voet verder te gaan naar de nieuwe kantonnementen in de Minervois regio.

Zaterdag 25 mei 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Aankomst in de kantonnementen Laure-Minervois (Staf en I/4Gr)

II/4Gr in Frankrijk
Het bataljon zoekt een kantonnement op in Caunes-Minervois.

Zondag 26 mei 1940

Maandag 27 mei 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Ook het 4Gr hervat nu de opleiding.

Dinsdag 28 mei 1940

Woensdag 29 mei 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Het nieuws van de Belgische capitulatie bereikt het regiment.

Donderdag 30 mei 1940

II/4Gr in Frankrijk
Nadat het II/4Gr werd aangeduid om een detachement te vormen voor deze opdracht worden in allerijl 14 officieren en 561 manschappen opgetrommeld bestemd voor het 2de Regiment Grenadiers (2Gr). Alle militairen worden uitgerust met de weinige persoonlijke bewapening aanwezig in het 4Gr.

Staf/4Gr in Frankrijk
De aan het Albertkanaal teruggeslagen 7de Infanteriedivisie (7Div) is via heel wat omwegen naar de Bretoense zuidkust geëvacueerd. De divisie heeft zwaar geleden en is dringend aan versterking toe. De Versterkings en Opleidingscentra in het zuiden van Frankrijk ontvangen het bevel om zo’n 140 officieren en 4.500 manschappen aan te duiden om de rangen van de 7Div opnieuw aan te vullen. Het merendeel van de versterkingen, 45 officieren en 1.650 manschappen, dient te komen van het 6VOC die de ontdubbelingsregimenten van de 7Div groepeert. De te leveren manschappen moeten in eerste instantie worden gezocht onder de naar Frankrijk gevluchte van hun eenheid geïsoleerde militairen en onder de ervaren reservisten. De detachementen moeten vervolgens aangevuld worden met miliciens van de klas 40 met met minimum vier maanden dienst. De commandant van het 4Gr duidt het II/4Gr aan om een detachement samen te stellen.

Zondag 2 juni 1940

II/4Gr in Frankrijk
Vanuit het station van Capendu vertrekt om 23u00 een trein richting Bretagne met aan boord de manschappen van het 4Gr bestemd voor de 7Div. Zij maken deel uit van een groter detachement bestaande uit de versterkingen van het II/59Li (13 officieren en 550 manschappen) en de versterkingen van het II/4C (16 officieren en 1.000 man). Majoor Currinckx, commandant van II/4Gr, wordt aangeduid als detachementscommandant.

Dinsdag 4 juni 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Het Commando van de Versterkings- en Opleidingscentra (HK/TRI) onder bevel van Luitenant-generaal Wibier is deels ingegaan op een Frans verzoek om 20.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede échelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne. In eerste instantie worden de Bataljons Versterking aangeduid voor deze opdracht teneinde de opleiding van de jonge rekruten niet te onderbreken. Orders worden verspreid om 10 werkbataljons samen te stellen. Aangezien het Versterkingsbataljon van 4Gr de 7Div moet versterken wordt aan het 4Gr niet gevraagd om een werkbataljon samen te stellen.

Donderdag 6 juni 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Op 6 juni bevestigen de Fransen hun vraag om nog eens 20.000 militairen extra te leveren om veldwerken uit te voeren, 16.000 aan te duiden door het HK/TRI. Het HK/TRI ziet zich nu genoodzaakt om ook de Bataljons Instructie met deze opdracht te gelasten. Ook nu is het 4Gr vrijgesteld voor het leveren van een werkbataljon.

II/4Gr in Frankrijk
Het detachement van het II/4Gr komt aan in het station Ploërmel en wordt aangehecht bij het 2Gr.

Donderdag 13 juni 1940

II/4Gr in Frankrijk
De integratie van de versterkingen in de 7Div verloopt moeizaam en het blijkt niet mogelijk te zijn om de drie regimenten van de 7Div behoorlijk te reorganiseren. Daarenboven had Generaal-majoor Van Daele, commandant van de 7Div, zijn twijfels over de motivatie van de oudere militairen van de Versterkingsbataljons. De Fransen hadden ook al laten verstaan dat zij niet in staat waren om meer dan twee infanterieregimenten uit te rusten. Op 13 juni wordt het Dagelijks Order Nr 14 van de 7Div uitgevaardigd waarmee Generaal-majoor Van Daele kenbaar maakt dat het 2Gr niet meer zal heropgericht worden en dat de divisie zal reorganiseren naar het model van de Franse lichte divisies. De volgende reorganisatie vindt plaats:

  • De 7Div zal slechts twee infanterieregimenten meer bevatten het 18Li en het 2C.
  • De militairen die behoorden tot het oorspronkelijke 2Gr en die vanuit België met de divisie mee naar Frankrijk zijn getrokken worden gegroepeerd in één bataljon en aangehecht aan het 2C maar mogen hun kentekens behouden en zullen in 2C verder blijven bestaan als het Bataljon Grenadiers (II/2C).
  • Het Wielrijders eskadron van de 7Div gaat over naar het 18Li.

In ruil voor de afgewezen militairen van de Versterkingsbataljons (II/59, II/4C, II/4Gr en II/56Li) vraagt GenMaj Van Daele aan het HK/TRI de versterking van 2.400 jonge rekruten van de lichting 40 behorende tot de Instructiebataljons teneinde zijn divisie toch nog op volle sterkte te brengen.

Zondag 16 juni 1940

II/4Gr in Frankrijk
Gezien het gebrek aan vertrouwen in de Versterkingsbataljons moet het II/4Gr de 7Div alweer verlaten. Onder bevel van Majoor Currinckx wordt een groot detachement bestaande uit II/4Gr (561 man), II/4C (1.000 man), II/59Li (50 man) en een handvol zieke en ongeschikte militairen van het 7ChA op de trein gezet en teruggestuurd naar Toulouse. De trein doet er vijf dagen over om Toulouse te bereiken en wordt maar éénmaal bevoorraadt onderweg, namelijk op 20 juni in Bordeaux. Bij aankomst in Toulouse worden de mannen doorgestuurd naar Grenade waar ze opgevangen worden door het 3VOC. Van hieruit worden ze teruggestuurd naar hun respectievelijke regimenten.

Maandag 17 juni 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Op 17 juni om 13u30 kondigt Maréchal Pétin in een radiotoespraak aan de Franse bevolking de nakende capitulatie van Frankrijk aan. Vanaf dan beginnen de Fransen te onderhandelen met de Duitsers. Een wapenstilstand is niet ver af, en de Grenadiers stoppen de opleiding. Er is ook geen sprake meer van om de jonge rekruten naar de 7Div te sturen, de Fransen zijn niet meer geneigd om de 7Div nog uit te rusten met Frans materieel en zullen dan ook de Belgische inspanningen om de strijd verder te zetten niet meer steunen, in tegendeel. Enkele ijverige manschappen nemen het initiatief om bij de Franse burgers voor wat zakgeld klusjes te gaan opknappen om zo hier en daar wat bijkomende voedingswaar aan te kopen.

Zaterdag 22 juni 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Frankrijk tekent de wapenstilstand en komt met de Duitsers overeen om de nog aanwezige Belgen in het niet bezette deel van Frankrijk te ontwapenen en aan de Duitsers uit te leveren. Nog anderhalve maand blijven de gedemotiveerde Belgische eenheden doelloos rondhangen in Frankrijk.

Maandag 8 juli 1940

II/4Gr in Frankrijk
Het II/4Gr vervoegt opnieuw de rest van het regiment in de Aude.

Donderdag 22 augustus 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Ontvangst van het bevel in Capendu de trein te nemen om naar België terug te keren.

Vrijdag 23 augustus 1940

Staf/4Gr in Frankrijk
Het 4Gr vertrekt per spoor uit Capendu richting België.

Maandag 26 augustus 1940

Staf/4Gr
De trein met het gros van het 4Gr komt aan te Brussel. Er is enkel een vertegenwoordiger van het Rode Kruis, geen Duitse troepen. Iedereen die dan nog op de trein zit, en niet ergens tijdens een halte dicht bij huis de benen genomen heeft, gaat met zijn eigen middelen terug naar huis. Dit is een van de laatste treinen die zo Brussel bereikten. Latere transporten werden rechtstreeks naar krijgsgevangen kampen in Duitsland geleid.

Jacqueline BoelensDe Achttiendaagse Veldtocht – 4de Regiment Grenadiers