Digitaal dagboek

Lees hier onze spannende verhalen

Geraakt door een koekop… gehinderd door eigen wapenbroeders

by Jacqueline Boelens on 19/06/2017

Vrijdag 17 mei 1940

Na een enorme omleiding kwamen we aan te Mechelen. Het was zowat 4:00 uur toen de achterhoede aankwam. Rond Mechelen werden de K47ers in stelling gebracht langsheen de Dijle. Dan bij aankomst in Mechelen werden we zowat twee uren opgehouden. De artilleristen hadden voorrang op ons.

De K47 verlieten hun stelling en voegden zich bij het IVe bon. De mars ging verder naar Willebroek toe, hetgeen weer eens betekende dat we zowat 15 km meer in de benen zouden hebben. De trek naar Willebroek is niet zonder hindernissen gegaan. Ten eerste scheen er geen einde aan te komen aan die afstand. Ten tweede vielen er bommen rondom ons langs de weg. Meermaals moesten we in de greppels duiken op te ontkomen aan de uitwerkingen van die ontploffingen. Gelukkig stonden die greppels droog. Tijdens één van de duikpartijen kreeg een liggende korporaal een koekop tegen zijn helm aan. In zijn eigen woorden: “op weg naar Willebroek. Het is tijdens die trektocht dat er rondom ons bommen vielen. Er stond vee in de weiden. Op zeker moment was het nogal erg en we moesten dekking zoeken in grachten bezijden de weg. Terwijl ik daar lag ontplofte een bom in de weide en ik voelde een hevige schok. Bij het opkijken lag er voor min, in de gracht gerold, een koekop. Helm en nek zaten vol bloed van dat koebeest, en ik dacht; ja wat dacht ik? Men kan zoveel denken op dergelijke ogenblikken”. Tot daar de vertelling.

Bij het opkijken lag er voor min, in de gracht gerold, een koekop.

Tijdens de mars werden we steeds gehinderd door voorbijtrekkende artillerie. Kolonel Bouha drukt het aldus uit in zijn dagboek: ”de artillerie komt zich vanop alle plaatsen mengen in onze kolonne zonder ontzag voor de uitgeputte infanteristen. Het zijn hinderlijke wapenbroeders op de wegen”.

Geraakt door een koekop ... Gehinderd door eigen wapenbroeders.

Tijdens de mars werden we steeds gehinderd door voorbijtrekkende artillerie. Kolonel Bouha drukt het aldus uit in zijn dagboek: ”de artillerie komt zich vanop alle plaatsen mengen in onze kolonne zonder ontzag voor de uitgeputte infanteristen. Het zijn hinderlijke wapenbroeders op de wegen”.

De vijand kwam opdagen aan de overkant van het kanaal. Omstreeks 16:00 uur werd de brug van Willebroek opgeblazen. Het was voorzeker een zware lading springstof want over een grote afstand waren ruiten, ramen, deuren en zelfs daken aan diggelen. De stad die ongeschonden was bij onze aankomst was nu één verwoesting. Er werden geen stellingen gemaakt want we zouden weer verder trekken.

Om 21:00 uur, bij valavond klonk hevig geweervuur nabij de brug van Willebroek. Duitsers waren er in geslaagd het kanaal over te steken en hielden zich op in de verwoeste huizen. Wij vernamen dat onze fuseliers slaags waren me de vijand. Rond 22:00 uur vernamen we dat sgt. De Backer de dood zou gevonden hebben bij dit treffen.

Om 22.30 uur zette het regiment zich in beweging. Wij zijn vertrokken rond 23:10 uur te voet met pak en zak zoals naar gewoonte. Zeer zware mars langs Lippelo over Baasrode naar Dendermonde. Een sectie van het 13e en één van het 14e versterkten de mobiele achterhoede.

Jacqueline BoelensGeraakt door een koekop… gehinderd door eigen wapenbroeders