Digitaal dagboek

Lees hier onze spannende verhalen

Soms kan het verkeerd lopen

by Jacqueline Boelens on 19/06/2017

Maandag 13 mei

Soms kan het verkeerd lopen bij het geven en uitvoeren van bevelen, dixit Karel Mertens, zie verslag 13 mei 1940. Wat deze dag betreft zullen we ons tekstueel houden het door de bevelhebber van het IVe bon in het frans geschreven verlag.

5 uur, aankomst te Koningshooikt dat veelvuldig wordt overvlogen door vijandelijke vliegtuigen. De 13e en de 15e cie. worden op rust gezet in grote pachthoven langs de steenweg van Koningshooikt op Putte. De 14e cie trekt de wacht op bij het kantonnement. Gelet op de uitermate grote vermoeidheid, wordt het aantal manschappen aan ’t stuk, beperkt tot het minimum. Om 10:30 h krijgen de soldaten, voor het eerst sedert het wegtrekken van het kanaal, een ravitaillering in levensmiddelen. Dit komt omdat het keuken voertuig verdween, samen met de vervoerkolonne van het regiment (we zouden ze nooit meer terugzien).

16 uur: een vliegtuig werpt een bom uit nabij de C.P./IV/9.

19 uur: er komen versterkingen en die vertrekken samen met de bataljons. Het spookbeeld van parachutisten blijft verder lopen, mars van 5 km.

De ijzeren muur

De ijzeren muur

“De sirenen loeien in Lier. De aldaar aanwezige troepen eisen van de aankomers het paswoord dat echter niemand kent bij het 9e linie. De bevolking ziet overal spionnen, zotten lopen vrij rond en worden als spion naar de C.P. gebracht. Zelfs een stafofficier van de I.D. die op inspectie is, wordt voor een spion aanzien door de bevolking en wordt zelfs verwond”. Bij het invallen van de nacht hoort men overal schieten. Tot daar de verwoording door majoor van Pottelsberghe de la Potterie.

Maar ook sergeant Buttiens heeft een verslag opgemaakt over diezelfde dag. Hij vertelt letterlijk wat volgt:

Aankomst te Koningshooikt – opstelling van het stuk 10 in de hof van oma Suetens. Twee man van wacht, de rest rust.

Kanon 4/7 in stelling

17 uur: vertrek in gevechtslinie tot aan “t Lampeke”. Orders van adjudant Hoschet aan de sectie van sergeant Goossens : hier de baan af, de eerste baan links en de eerste baan rechts voorbij rijden, zo komt ge aan een groep huizen waar de 9e cie ligt. Zoals opgedragen laten we alle soldaten van de andere compagnies voorbijtrekken en nadat er een hele tijd geen andere troep volgden, vertrokken wij in achterhoede, beurtelings elk van de twee stukken K 4/7 in batterij stellend. Onderweg hadden ze voor ons reeds, als versperring, prikkeldraad over de baan aangebracht. De aangeduide weg volgend, ontmoeten wij geen 9e cie maar wel Grenadiers. We vorderen tot Duffel. De bevelhebber van de Grenadiers tot dewelke de drie sergeanten zich wenden, verklaart niet te weten waar het 9e linie zich bevindt. Dan maar naar het H.K./I.D. op het gemeentehuis. Daar vernemen we dat dit H.K. verhuisd is naar Lint. Rond 23 uur vinden we het daar in een brouwerij. Sergeanten Goossens, Aurousseau en ik werden tussen gendarmes met de bajonet op ’t geweer bij de generaal gebracht die ons zegt dat de C.P. van het regiment te Lier ligt. Om 0:30 h ontmoeten we soldaat Ocula (TS) op wacht bij de C.P./14e. O-Lt. Van Overeem wordt wakker gemaakt en deze zegt ons alleen “ge zult morgen vroeg om 3:30 h verder trekken, ga slapen”.

Ge zult morgen vroeg om 3:30 h verder trekken, ga slapen.

Ongeveer 7 uren waren de manschappen van deze twee stukken onderweg, een afstand van 15 km afgelegd om dan te horen “ga slapen, we vertrekken morgen om 3:30 h”, en het was nu reeds 1:00 h in de morgen.

Het verhaal werd integraal overgenomen om aan te tonen dat het soms verkeerd kan gaan bij het geven en uitvoeren van bevelen, en dat zeggen we heel braafjes.

Jacqueline BoelensSoms kan het verkeerd lopen