Digitaal dagboek

Lees hier onze spannende verhalen

16 december 1846

by Pirre on 16/09/2017

Op 16 december 1846 werd de hertog van Brabant (koning Leopold II, toen 9 jaar oud) ingelijfd.
Door het KB van 5 maart 1850 wordt het keurregiment “Regiment van Grenadiers”.
1864-1867: Belgisch expeditiekorps in Mexico met een vrijwilligerskorps.
1870: mobilisatie wegens de Frans Duitse oorlog. De grenadiers werden in volgende dorpen ingekwartierd:

 • Assesse
 • Sorée
 • Schaltin
 • Hamois
 • Emptinne
 • Mohiville
 • Ciney
 • Scy
 • Heure
 • Sinsin
 • Waillet
 • Hogne
 • Pessoux
 • Dinant en
 • Onhaye

Constantin Bender, geboren te Sint Niklaas Waas in 1826 kreeg de leiding van de muziekkapel van de Grenadiers op 1 juli 1860 en bleef er tot 26 maart 1892. Hij componeerde de Mars der Grenadiers.

Voor de lichting 1861 zien we 206 Vlamingen, 181 Frans sprekenden en 74 Brabanders. Vlamingen en Frans sprekenden werden dus gemengd, met een klein overwicht van de eersten. De enige bestaande reglementen waren in het Frans opgesteld, maar men begon – langzaam maar zeker – de problemen van de tweetaligheid aan te pakken. Zo werd er rond de eeuwwisseling Vlaamse lessengeorganiseerd a rato van twee keer 45 minuten per week, voor “elke officier die deze taal niet gemakkelijk spreekt of er geen order in kan opstellen” en a rato van één uur voor de andere gegradueerden die “de taal niet voldoende kennen om met de Vlamingen te praten en hen raad te geven” cfr “Historie van de Belgische Grenadier Regimenten”, eerste deel, p. 128 § 6 en 7. Het vredesverdrag met Duitsland werd op 28 juni 1919 ondertekend te Versailles. Bij KB van 2 juli 1919 werd het leger op vredesvoet geplaatst.

Pirre16 december 1846