Digitaal dagboek

Lees hier onze spannende verhalen

8 mei 1837

by Pirre on 16/09/2017

De oprichting van de Grenadiers gebeurde met het KB n°2476 van 8 mei 1837 en droeg de titel “Regiment van verenigde grenadiers en voltigeurs”. Om grenadier te kunnen worden diende men 1,72 m groot te zijn. In 1894, 22-23 mei, werd door een voorschrift de lengte bepaald op 1,70 m.

Régiment de Grenadiers – 1837

Markante persoonlijkheid: “Olt graaf Xavier de Merode kwam bij het regiment in 1843. Hij was niet tevreden over het eentonige leven in het garnizoen, vroeg en kreeg de toestemming om de bewegingen van de Franse troepen in Algerië te gaan volgen. Hij verbleef in Noord-Afrika van augustus 1844 tot eind 1845. Toen keerde hij terug naar België. Hij gaf zijn ontslag en ging in het klooster. Een paar jaar later werd hij bisschop en bezette de post van minister van landsverdediging, zoals we nu zeggen, van de Pauselijke Staten. In die functie was hij de stichter van de beroemde Pauselijke Zoeaven, die gewapenderhand streden voor het behoud van de wereldlijke soevereiniteit van de heilige vader”.

De eerste korpscommandant was kolonel Loix,° Wodecq op 1 september 1784. (Wodecq, in het Nederlands Wodeke, is een dorp gelegen in de provincie Henegouwen en gefusioneerd met Elzele, nu Ellezele genoemd)

Pirre8 mei 1837