Hallo, ik ben Guibert Broeckaert, ere-voorzitter en geboren te Zottegem op 4 juni 1943.

Guibert Broeckaert

Lagere school en humaniora

aan het college van Zottegem. Ik studeerde aan het “Hoger Instituut voor Vertalers Tolken” te Antwerpen.

Op 1 april 1966 ging ik in dienst bij de “Nationale Patroonkas voor het betaald Verlof in de Bouwbedrijven en Openbare Werken” te Brussel.

Het leger nodigde mij uit voor een driedaagse in het “Klein Kasteeltje” en ABL besliste dat ik mijn legerdienst op 1 februari 1967 kon aanvatten. Het OC nr. 3, te Turnhout verwelkomde me en ik werd aan de 3e Cie toegewezen.

Na een maand opleiding

ging ik over naar het 1e Regiment Grenadiers te Soest, in de Staf en Diensten Cie. Ik werkte er op hde Sectie Personeel en na een tijdje mocht ik er ook slapen om, wanneer de officier van wacht mij nodig zou hebben, de nodige reisdocumenten uit te schrijven. Mijn werk bestond uit het uitbaten van de “Dagelijkse Orders” van elke Cie, de boekhoudkundige verwerking van de soldijtrekkenden en het afhandelen van taken opgelegd door officieren.

De Korpsoverste was toen Lt. Kol. SBH Amerijckx.

Ik behaalde mijn rijvergunning “Alle voertuigen”.

Door de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen

werd ik aangeschreven om Ere-Voorzitter te worden van de vereniging.

Ik was al een paar jaar trouw lid, en vooral de kameraadschappelijke sfeer, beviel me zo erg, dat ik regelmatig aan bijna alle activiteiten deel nam.

Jacqueline BoelensGuibert Broeckaert