Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen

welkom grenadiers, vrienden, sympathisanten en bezoekers

Eens grenadier, altijd grenadier

Alle Grenadiers, zowel actieven als diegenen die er hun militiedienst vervulden zijn van harte welkom alsook sympathisanten, infanteristen e.a. Het bestuur en ikzelf willen de samenhorigheid, de kameraadschappelijke geest, de solidariteit versterken en verder uitbouwen. De kwaliteiten die we in ons vaandel dragen zijn gegroeid uit een dienstbaarheid voor een eenheid waar discipline, orde en vriendschap geen ijdel woord is.

Met uw steun kunnen we daarin slagen.  De “Granaat” dient het symbool te worden van menselijke warmte en eerlijkheid.  Samen staan we sterk, alleen zijn we zwak. Door middel van deze website willen wij als “Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen” alle moderne technische middelen aanwenden om onze vereniging in de kijker zetten en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van onze vereniging.

Als zevende voorzitter van de “Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen” is het mijn taak om met de vernieuwde bestuursploeg een voortzetting van de tradities te optimaliseren, te verstevigen en maatschappelijk breder maken.

In 2007 kreeg onze vereniging, uit handen van koning Filip, de titel “Koninklijk”.  Dit jaar vierden we ons 89-jarig bestaan. Wij zijn daar samen met jullie ontzettend fier op.

Interesse om lid te worden van onze vereniging ? Welkom !! Het jaarlijks lidgeld bedraagt slechts 12 €,

Ons bankrekening nummer  BE64 0014 2393 6152

Agenda

Wat staat er zo allemaal op het programma?

Ons bestuur

Daniel Van Coppernolle  commisaris

Daniel Van Coppernolle commisaris

Freddy Matthys

Freddy Matthys Voorzitter

Aangenaam, ik ben Freddy Matthys en ben voorzitter van de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen.

Guibert Broeckaert

Guibert Broeckaert

Guibert Broeckaert, ere-voorzitter van de Koninklijke Grenadiers van Vlaanderen.

Jan-Piet Logie

Jan-Piet Logie Secretaris

Hallo, ik ben Jan-Piet Logie en ben secretaris van de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen.

Roland Van De Walle

Roland Van De Walle

Aangenaam, ik ben Roland Van De Walle en ben ondervoorzitter van de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen.

Kamiel De Vooght

Kamiel De Vooght

Kamiel De Vooght, commissaris van de Koninklijke Grenadiers van Vlaanderen.

WILLY SOMERLINCK

WILLY SOMERLINCK

Jacqueline Boelens

Jacqueline Boelens PR en Media

Hello, ik ben Jacqueline Boelens en verzorg de PR en Media voor de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen.

FRANKY CAP vaandeldrager

FRANKY CAP vaandeldrager

Ter nagedachtenis

Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering

Sterven is als een herfstblad dat zijn leven heeft voltooid en dat aan het einde, als zijn levensenergie is weggevloeid, een bonte kleurenpracht vertoont, als het ware een laatste ode aan de schoonheid het ontzielde blad wordt naar de aarde geblazen om de gewassen van het volgende jaar te voeden, om de cyclus te voltooien van duisternis naar licht, van aarde naar zon.

Digitaal dagboek

Legermakkers gezocht

Foto’s van nog altijd fiere Grenadiers. Misschien vind je er een vroegere legermakker ?

    PirreHome