Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen

welkom grenadiers, vrienden, sympathisanten en bezoekers

Gezien de huidige crisis zien we ons verplicht onze Korea tentoonstelling af te lasten. Ons Herfstfeest in Oktober gaat door. Wat betreft echter ons mosselsouper van 18 juli, daarover zijn we nog in beraad. Hieromtrent zijn jullie suggesties welkom.... Alle herdenkingen zijn voorlopig ook afgelast. Hou er de moed in, volg de regels zodat we weer tesamen een paar gezellige momenten kunnen beleven. Het bestuur.

Eens grenadier, altijd grenadier

Alle Grenadiers, zowel actieven als diegenen die er hun militiedienst vervulden zijn van harte welkom alsook sympathisanten, infanteristen e.a. Het bestuur en ikzelf willen de samenhorigheid, de kameraadschappelijke geest, de solidariteit versterken en verder uitbouwen. De kwaliteiten die we in ons vaandel dragen zijn gegroeid uit een dienstbaarheid voor een eenheid waar discipline, orde en vriendschap geen ijdel woord is.

Met uw steun kunnen we daarin slagen.  De “Granaat” dient het symbool te worden van menselijke warmte en eerlijkheid.  Samen staan we sterk, alleen zijn we zwak. Door middel van deze website willen wij als “Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen” alle moderne technische middelen aanwenden om onze vereniging in de kijker zetten en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van onze vereniging.

Als zevende voorzitter van de “Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen” is het mijn taak om met de vernieuwde bestuursploeg een voortzetting van de tradities te optimaliseren, te verstevigen en maatschappelijk breder maken.

In 2007 kreeg onze vereniging, uit handen van koning Filip, de titel “Koninklijk”.  Dit jaar vierden we ons 86-jarig bestaan. Wij zijn daar samen met jullie ontzettend fier op.

Agenda

Wat staat er zo allemaal op het programma ?

Ons bestuur

Jan-Piet Logie

Jan-Piet Logie Secretaris

Hallo, ik ben Jan-Piet Logie en ben secretaris van de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen.

Freddy Matthys

Freddy Matthys Voorzitter

Aangenaam, ik ben Freddy Matthys en ben voorzitter van de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen.

Kamiel De Vooght

Kamiel De Vooght

Kamiel De Vooght, commissaris van de Koninklijke Grenadiers van Vlaanderen.

Ter nagedachtenis

Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering

  • Marcel Uyttendaele - 25 maart 1955 - 6 december 2017
Sterven is als een herfstblad dat zijn leven heeft voltooid en dat aan het einde, als zijn levensenergie is weggevloeid, een bonte kleurenpracht vertoont, als het ware een laatste ode aan de schoonheid het ontzielde blad wordt naar de aarde geblazen om de gewassen van het volgende jaar te voeden, om de cyclus te voltooien van duisternis naar licht, van aarde naar zon.

Digitaal dagboek

Lees en verken onze spannenste verhalen

®Hosted en created by Softfusion

    PirreHome