Hallo, ik ben Jan-Piet Logie en ben secretaris van de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen.

Enkele dingen over mezelf

Om de een of andere reden werd ik door iedereen als Piet aangesproken, wat in het eerste studiejaar al problemen gaf. Ik reageerde niet op Jan! Nu maak ik daar soms handig gebruik van.

Ik ben geboren

op 18 april 1948, van de lagere school ging ik naar het college en daarna naar het HRITHO (Hoger Rijksinstituut Technisch Onderwijs), beter gekend in Gent als De Lindelei.

Mijn hobby’s waren judo en scouting. Ik ben een 10tal jaar leider geweest bij de zeescouts “De Wilde eend” 3°FOS. Veel ervaring uit die periode heb ik kunnen gebruiken tijdens mijn legerdienst.

Mijn militaire dienst

heb ik in Duitsland volbracht bij de transmissietroepen en mijn opleiding ging door in Peutie. Peutie werd uitgebouwd als een moderne kazerne en omdat we daar als eersten waren werden we er redelijk vrij behandeld. Daarna ging ik naar Brakel in Duitsland. Ook daar was het voor ons als hertzkabeloperateurs redelijk gemakkelijk. Regelmatig opgaan naar een site voor een dag waarna er 2 dagen rust volgden. Als vrijwilliger hielp ik bij het projecteren van de wekelijkse film. Ik heb daar mijn rijbewijs C behaald. Voor de mensen van de artillerie was het minder plezant . Ik herinner mij nog een aanval ( oefening ) van de Engelsen op de site. Het was toch even schrikken in die vrachtwagen met communicatie apparatuur, want de Engelsen viseerden hem.

Daarna maar werk zoeken. Zo ben ik in “Het Volk” terecht gekomen, in de onderhoudsdienst. Wanneer het daar minder goed ging ben ik naar “Net Brussel” gaan werken ( reinigingsdienst ). Toen ik de kans kreeg om in een ziekenhuis te gaan werken, heb ik niet getwijfeld. Daar heb ik op de technische dienst gewerkt, ik vervulde hier verschillende opdrachten: het onderhoud van de diverse installaties, de verbouwingen, de veiligheid en milieu. Toen we van de overheid subsidies kregen voor een bewakingsdienst, heb ik de opleiding gevolgd voor hoofd van die dienst. Mijn laatste opdracht was de renovatie van de Koninklijke Villa in Oostende. Samen met de artsen hebben wij er een mooi centrum van gemaakt voor oncologische revalidatie.

Op 01 april 2013

ben ik op pensioen gegaan. Door mijn schoonvader Roland Bohyn, ben ik in het bestuur gekomen van de KVGV. Dit heb ik mij nog niet beklaagd, de sfeer is er opperbest. Voor mij is een nieuwe vriendenkring open gegaan, met activiteiten die ik niet kende, oa de diverse herdenkingen en bloemenhuldes. Onder het voorzitterschap van Gilbert Declercq zorgde ik voor het protocol. Bij de voorzitterswissel werd mij gevraagd om secretaris te worden. Ik heb geen ogenblik getwijfeld. De activiteiten zijn divers en toegankelijk voor iedereen. Wij vormen een dynamische groep en zijn steeds op zoek naar nieuwe interesses.

Ik ben nog actief als bestuurslid van de vzw “Davidsfonds Wetteren Overbeke – Kwatrecht”, en in het ouder comité van de chirogroep “Hermeline” van Wetteren ( Massemen ).

Ik ben gehuwd met Brigitte Bohyn die les geeft in St Lodewijk BuSo in Wetteren. Onze dochter Janna volgt een lerarenopleiding en studeert in volwassenonderwijs voor mode designer.

PirreJan-Piet Logie