Aangenaam, ik ben Roland Bohyn.

Freddy Matthys

Geboren te Gent

op 06 juni 1935. In 1945 heb ik als kind mij aangesloten bij een scoutsgroep te Wondelgem namelijk de B.V.P. (de Belgische Vrije Padvinders). In 1952 ben ik van de landscouts overgegaan naar de zeescouts De Wilde Eend.

Na mijn schooljaren

werd ik in augustus 1954 opgeroepen om mijn dienstplicht als militair te vervullen. Mijn eerste twee maanden werd ik opgeleid te Lier. Daarna kreeg ik de opdracht mij te melden in Soest als grenadier. In mijn 16 maanden in Duitsland ben ik wel in Siegen geweest voor een sportwedstrijd tussen twee eenheden. Tevens heb ik tweemaal een grote oefening meegemaakt in Vogelzang, dit volop in de winter.

Na mijn dienstplicht

ben ik in 1956 getrouwd met Lucienne Van den Bossche en hebben wij twee lieve dochters gekregen.

In 1957

ben ik beginnen werken in de Generale Bank als bediende-huisbewaarder. Na verschillende examens ben ik bevorderd tot “adjunct security officer”, waarna ik in 1995 op pensioen ben gegaan.

Tijdens mijn loopbaan heb ik in 1985 een tentoonstelling ingericht in de lokettenzaal van de Generale Bank, dit in verband met 75 jaar scouting in België. Bij de opening waren 700 personen aanwezig waaronder kolonel Schuddinck, kolonel Blondeel, gouverneur Balthazar, burgemeester Monsaert en enkele schepenen van Gent. Zij waren allen zoals vele anderen in de scoutsbeweging actief geweest.

In 2000

ben ik in contact gekomen met de “ Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen” waarin ik sinds 2006 verantwoordelijk ben voor de “Public Relations” van de vzw.

Sedert een aantal jaren ben ik op vraag van Roland Van de Walle ook lid geworden, als Grenadier, in de Confederatie der Oud-strijders en Vaderlandslievende Verenigingen.

In november 2015 verloor ik mijn vrouw na een jarenlange ziekte en zorg.

Na tien jaar als lid

in het bestuur van de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen werk ik nog altijd met veel plezier mee aan de vergaderingen en neem ik graag deel aan de samenkomsten bij allerlei plechtigheden.

Ik mag hopen om nog lang te kunnen samenwerken en te dienste te zijn van onze groepering, want ‘Eens grenadier, steeds grenadier’.

®Hosted en created by Softfusion

PirreRoland Bohyn