Daniel van Coppernolle, commissaris van de Koninklijke Verbroedering Grenadiers Vlaanderen.

Daniel Van Coppernolle

Geboren op 18 juni 1952

te Gent.

Mijn legerdienst

ving aan op 1 augustus 1974, in de Infanterieschool en dit tot 31 december 1974.

Op 1 januari 1975 werd ik ingelijfd bij de 1e Cie Grenadiers te Soest, als KRO adjudant. Daarna werd ik onderluitenant en vervolgens luitenant.

Na mijn legerdienst

begon ik mijn loopbaan in het onderwijs, en heb dit steeds met veel liefde en toewijding gedaan.

Jacqueline BoelensDaniel Van Coppernolle commisaris